Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid bij Pensioenfonds PDN

Om elke maand de pensioenen te kunnen uitkeren, zijn de pensioenpremies alléén niet voldoende. Een deel van de pensioenuitkeringen moet worden gefinancierd uit het rendement op het opgebouwde vermogen. Om de benodigde opbrengsten (rendement) te behalen, belegt Pensioenfonds PDN zijn vermogen. Beleggingen leveren op lange termijn meer rendement op dan een spaarrekening.

Hoe het beleggingsbeleid vorm krijgt, is te vinden in de brochures en documenten op deze pagina. We zien het als onze voornaamste taak om te blijven zorgen voor een goed pensioen, nu en later, daarom beleggen we de pensioenpremies van onze deelnemers op een verantwoorde manier. Voor meer informatie bezoek onze website Duurzaam en verantwoord beleggen.


Heb je vragen over het beleggingsbeleid van Pensioenfonds PDN ga dan naar 'Contact' en stuur een e-mail naar onze Pension Desk.