Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid bij PDN

Om elke maand de pensioenen te kunnen uitkeren, zijn de pensioenpremies alléén niet voldoende. Een deel van de pensioenuitkeringen moet worden gefinancierd uit het rendement op het opgebouwde vermogen. Om de benodigde opbrengsten (rendement) te behalen, belegt PDN zijn vermogen. Beleggingen leveren op lange termijn meer rendement op dan een spaarrekening.

Hoe het beleggingsbeleid vorm krijgt, is te vinden in de brochures en documenten op deze pagina.


Heb je vragen over het beleggingsbeleid van PDN ga dan naar 'Contact' en stuur een e-mail naar onze Pension Desk.