Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

December 2020

Dekkingsgraad per 31 december 2020: 99,7%

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020: 95,5%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand december met 0,6%-punt gestegen tot een niveau van 99,7%. Gedurende de maand december behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand december gedaald.

December bleek een prima maand voor aandelen. In lijn met de maand november waren de positieve berichten over de komst van coronavaccins de belangrijkste oorzaak voor de stijging van de aandelenkoersen. Deze gunstige ontwikkeling, gecombineerd met een langdurig ruim monetair beleid en nieuwe overheidsstimulansen, zorgt voor een positief sentiment op de financiële markten.

Het jaar 2020 stond nagenoeg helemaal in het teken van de coronapandemie. Er was sprake van een ongekende economische krimp. Aandelenmarkten daalden aanvankelijk fors om daarna zeer sterk op te veren. Verschillende aandelenmarkten staan op een recordstand, ondanks alle turbulentie als gevolg van de coronacrisis. Ook in december bleven de rentes laag. De dalende trend van de rente heeft zich ook in 2020 verder doorgezet.

De combinatie van een ruim monetair beleid en hoopgevende berichten over vaccins oogst positief voor verder economisch herstel in 2021. Het extreme monetaire beleid en de hoge begrotingstekorten zijn wel een risico op de langere termijn. De inflatiecijfers blijven gematigd. Overheden reageerden aan het einde van het jaar massaal op de toename van het aantal besmettingen in het kader van de Covid-19 pandemie door het instellen van maatregelen om de samenkomst van groepen mensen zoveel mogelijk te beperken door het instellen van lockdowns.

De onzekerheden in de markt blijven nog steeds aanzienlijk. De gevolgen van de maatregelen van overheden in het kader van de Covid-19 pandemie voor de verdere economische ontwikkeling zijn moeilijk in te schatten. Het bestuur blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2017 2018 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
Dekkingsgraad 110,1% 105,0% 104,0% 91,2%  93,4%    96,7%
Beleidsdekkingsgraad 107,8% 109,3% 102,3% 99,8% 97,0% 96,5%
Rente 1,5% 1,3% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2%
Rendement (t/m) 5,6% -1,8% 12,7% -6,7% -1,5% 0,1%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.