Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Mei 2020

Dekkingsgraad per 31 mei 2020: 92,6%

Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2020: 97,7%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand mei met 1,4%-punt gestegen tot een niveau van 92,6%. Gedurende de maand mei zette het herstel van de aandelenmarkten zich verder door en herstelden de koersen zich van de eerder dit jaar opgelopen verliezen. Ook de rente liet in de maand mei een lichte stijging zien, waardoor de dekkingsgraad zich per saldo positief ontwikkelde gedurende de afgelopen maand.

Gedurende de maand mei nam de volatiliteit op de markten verder af, mede als gevolg van acties door Centrale banken en overheden. De ontwikkeling van de pandemie lijkt zich enigszins te stabiliseren. De onzekerheid blijft echter groot, bijvoorbeeld over het opleven van de pandemie later dit jaar als gevolg van een eventuele tweede besmettingsgolf. De impact van de pandemie op de wereldwijde economieën is groot. De economische groei daalt wereldwijd en de werkloosheid loopt verder op. Of de economische groei later dit jaar of in de loop van volgend jaar weer zal aantrekken, zal afhangen van de verdere ontwikkelingen rondom de pandemie en het al dan niet succesvol heropenen van de economieën na de wereldwijde “lockdowns”.

Het bestuur blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Kwartaalontwikkeling

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2016 2017 2018 2019 Q1 2020
Dekkingsgraad 102,8% 110,1% 105,0% 104,0% 91,2%
Beleidsdekkingsgraad 98,8% 107,8% 109,3% 102,3% 99,8%
Rente 1,3% 1,5% 1,3% 0,7% 0,4%
Rendement (t/m) 7,6% 5,6% -1,8% 12,7% -6,7%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.