Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Mei 2022

Dekkingsgraad per 31 mei 2022: 130,1%

Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2022: 115,9%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand mei met 0,3%-punt gestegen tot een niveau van 130,1%. Gedurende de maand mei behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente is in de maand mei gestegen. De gestegen rente zorgde er, ondanks de licht gedaalde aandelenmarkten, voor dat de dekkingsgraad zich positief ontwikkelde gedurende de maand mei.

De groeiverwachtingen nemen af. De hoge inflatie en het krappere monetaire beleid van Centrale Banken beginnen steeds nadrukkelijker hun sporen achter te laten in de economische cijfers. Na aanvankelijk nog behoorlijk te zijn gedaald, veerden de aandelenmarkten in de laatste week van mei op als gevolg van de verwachting dat de inflatie misschien eerder onder controle zal zijn dan eerder gedacht. Vooral Amerikaanse aandelen veerden hierdoor sterk op. Per saldo sloot de maand mei af met licht gedaalde aandelenmarkten.

Rentes liepen verder op. Ook de olieprijs liep op en naderde het recordniveau van maart dit jaar.

H
et bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q1 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 123,1% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 112,5% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 1,1% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) -3,2% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2021 is +13,36%. Dit positieve resultaat is grotendeels het gevolg van de gestegen marktrente in 2021 en de positieve rendementen op beleggingen over 2021. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2021 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2022 tot en met 2026 gelijk aan 2,84% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.