Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

Dekkingsgraad PDN

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

Oktober 2023

Dekkingsgraad per 31 oktober 2023: 131,6%

Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2023: 128,5%
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand oktober met 1,5%-punt gedaald en bedroeg eind oktober 131,6%. Gedurende de maand oktober behaalden de aandelenmarkten een negatief rendement. De rente bleef nagenoeg onveranderd. Per saldo was het resultaat op de dekkingsgraad negatief.

De Europese Centrale Bank (ECB) hield de beleidsrentes ongewijzigd. Dit besluit volgt op een periode waarin 10 opeenvolgende renteverhogingen werden doorgevoerd. De ECB verwacht dat wanneer de huidige beleidsrente lang genoeg hoog wordt gehouden, dit bij zal dragen aan het verlagen van de inflatie. Ook de Amerikaanse Centrale Bank (FED) hield de beleidsrentes ongewijzigd. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de inflatie lijkt de kans reëel dat de piek van de renteverhogingen is bereikt.

D
e vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verbeterd. De wereldeconomie blijkt opmerkelijk robuust, ondanks de geopolitieke onrust, hoge inflatie en sterke rentestijgingen. In 2023 groeit de wereldeconomie met 3% en voor 2024 wordt een groei verwacht van 2,9%. Voor de eurozone zijn de groeiverwachtingen beduidend somberder, met name door mindere vooruitzichten ten aanzien van de economische groei in Duitsland. De vooruitzichten voor de Verenigde Staten zijn positiever geworden.

Volgens het IMF zal de wereldwijde inflatie dalen van 8,7% in 2022 naar 6,9% in 2023 en 5,8% in 2024. Voor 2025 wordt verwacht dat de inflatie weer zal terugkeren naar de doelstelling van de centrale banken. Hier moet wel bij worden aangetekend dat de effecten van de oorlog tussen Israël en Hamas hierin niet zijn meegenomen.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.


Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 133,1% 127,2% 125,6% 123,7% 115,5% 99,7% 104,0% 105,0%
Beleidsdekkingsgraad 128,7% 128,5% 129,1% 127,1% 108,9% 95,5% 102,3% 109,3%
Rente 3,2% 2,7% 2,6% 2,7% 0,5% 0,1% 0,7% 1,3%
Rendement (t/m) -2,2% 3,9% 2,9% -13,8% 8,2% 4,0% 12,7% -1,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2022 2021 2020 2019
Dekkingsgraad 109,53% 113,36% 96,89% 89,53%
Resultaat +9,53% +13,36% -3,11% -10,47%
Gemiddelde rente 2,90% 0,46% 0,00% 0,50%
Rendement  -15,83% 6,46% 4,40% 12,39%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2022 is +9,53%. Ondanks het negatieve rendement op beleggingen over 2022, is dit positieve resultaat grotendeels het gevolg van de gestegen rente in 2022. Hierdoor hoeft PDN minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt PDN telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2022 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2023 tot en met 2027 gelijk aan 2,20% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.