Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan

Sinds 2008 beschikt PDN over een verantwoordingsorgaan. Tot 1 juli 2014 werd dat het College van Belanghebbenden (CvB) genoemd. Nu heet het Verantwoordingsorgaan, afgekort VO. De belangrijkste opdracht van het VO is te oordelen over het handelen van het bestuur. Daarbij kijkt het VO vooral of het bestuur de belangen van de verschillende groepen (gepensioneerden – werknemers) evenwichtig heeft afgewogen.

Het VO bestaat uit acht leden van wie er twee zijn aangewezen door DSM Nederland, twee als vertegenwoordigers van de actieve werknemers en vier leden zijn gekozen door de gepensioneerden. Het VO stelt reacties op zijn werk bijzonder op prijs. Contact met het VO is mogelijk via e-mail (info.pdn@dsm.com) onder vermelding van ‘Verantwoordingsorgaan’. Een brief kan gestuurd worden naar het adres: Pensioenfonds PDN, Verantwoordingsorgaan, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:
W. Beckers, P. Coomans, M. Dijkstra, L. Lemon, A. Noteborn, P. Pasmans, M. Silvertand en E. van de Wiel.


Het VO overlegt op periodieke basis met het bestuur en brengt hier verslag over uit via 'Nieuws van het VO’.

Het VO heeft per 19-06-2022 afscheid genomen van haar VO lid Harry Govers. Harry is gekozen door de pensioengerechtigden en maakte sinds 1 juli 2016 deel uit van het VO. Het VO is dankbaar voor de bijdrage die hij namens de pensioengerechtigden aan het VO leverde. De vrijgekomen plek zal conform de geldende procedure worden ingevuld door de eerste volgende kandidaat op de laatste verkiezingslijst.

Klik hier voor Nieuws van het VO in 2020, 2021 en 2022
Jouw mening telt!
Heb jij vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel?