Nieuwsberichten

Duidelijker, persoonlijker en transparanter: dat is wat ons pensioen moet worden Gepubliceerd op: 08-04-2021

“Pensioen is zo ingewikkeld gemaakt dat mensen het niet meer begrijpen. Dat kan en moet beter”, vinden Edith Schippers en Ton de Boer, voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het PDN-bestuur.

Opslaan en pensioenplanning.jpg (773 KB) De voorbereidingen voor nieuwe pensioenregels zijn in volle gang. Het kabinet, werkgevers en vakbonden sloten in 2019 een pensioenakkoord waarin de hoofdlijnen zijn vastgelegd. Dit jaar wordt de wet aangepast naar aanleiding van de reacties van alle belanghebbenden die ontvangen zijn in de consultatieronde. De verwachting is dat de wet ingaat vanaf 1 januari 2022. Dan kunnen werkgevers, vakbonden en pensioenfondsen aan de slag met het aanpassen van de eigen pensioenregeling. Uiterlijk 1 januari 2026 moeten de nieuwe regels voor iedereen gelden.

Alle partijen bereiden zich hier nu al op voor en kijken hoe ze het traject naar de nieuwe pensioenregels organisatorisch het beste kunnen inrichten. In een latere fase moeten er diverse keuzes gemaakt worden. Denk dan aan hoeveel risico je wilt lopen bij de beleggingen en de manier waarop het pensioen dat al is opgebouwd, wordt overgebracht naar de nieuwe regeling. Om die keuzes goed te kunnen maken is het belangrijk om de mening van deelnemers te horen. Niet alleen PDN zal naar die mening vragen, maar ook werkgevers en groepen waarin medewerkers of gepensioneerden verenigd zijn.

Edith Schippers en Ton de Boer vertellen er meer over in het PDN Magazine dat medio mei verschijnt. Hou tegen die tijd je brievenbus in de gaten en lees in het magazine waarom de nieuwe pensioenregels zo hard nodig zijn en hoe de planning eruit ziet.