Nieuwsberichten

Zorgen om situatie in Oekraïne Gepubliceerd op: 10-03-2022

In de afgelopen periode is de crisis rond Oekraïne geëscaleerd tot een oorlog. Rusland is op diverse plaatsen Oekraïne binnengevallen en dit heeft reeds tot vele slachtoffers geleid. Het pensioenfonds maakt zich ernstig zorgen over deze situatie en is in gedachten bij de bevolking van Oekraïne.

Naast grote humanitaire gevolgen, heeft het conflict in Oekraïne ook economische gevolgen. Verschillende landen en bedrijven hebben sancties ingesteld en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Wat de exacte gevolgen zullen zijn voor de economie en de financiële markten is nu niet te voorspellen.

Het pensioenfonds belegt niet in obligaties die uitgegeven zijn door de Russische Staat. Het pensioenfonds heeft een zeer gering deel van de portefeuille (minder dan 0,02%) belegd in Russische en Oekraïense bedrijven. Daarmee is de directe impact op de portefeuille klein.

Wat doet het pensioenfonds?

Het pensioenfonds werkt met een strategisch beleggingsbeleid dat op de lange termijn is gericht. Onze beleggingsportefeuille hebben we zo ingericht dat deze bestand is tegen diverse stresssituaties op de financiële markten.

PDN vindt het niet alleen belangrijk dat deelnemers van een goed pensioen kunnen genieten, maar vooral ook dat ze dat doen in een wereld die goed leefbaar is voor iedereen. Deze ambitie onderbouwen wij met ons duurzaamheidsbeleid.

PDN sluit, zoveel als binnen de beleggingsportefeuille mogelijk is, bedrijven en landen uit op basis van risico op negatieve impact en conflict met onze eigen normen en waarden.

We sluiten daarom de volgende bedrijven en landen uit:

  • Bedrijven die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren.
  • Bedrijven die controversiële en/of nucleaire wapens produceren, onderhouden of verhandelen.
  • Bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige en structurele schending van UN Global Compact Principles.
  • Staatsobligaties van landen waarop specifieke sancties vanuit de EU of VN van toepassing zijn, waaronder Rusland.

Het fonds volgt de ontwikkelingen in Oekraïne op de voet en het bestuur buigt zich op korte termijn over hoe hiermee op een verantwoorde manier om te gaan. De sancties over en weer en de marktsituatie spelen daarin ook een belangrijke rol.

Voor meer informatie over ons beleggingsbeleid en waar we als PDN in beleggen, ga naar Duurzaam en verantwoord beleggen op de PDN website.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......