Nieuwsberichten

De eerste stap naar een nieuw pensioen is gezet Gepubliceerd op: 05-07-2024

Concept transitieplan opgesteld

5 juli 2024 hebben de sociale partners van dsm-firmenich het concept transitieplan opgesteld. In dit plan staan de afspraken die de werkgever en de vakbonden hebben gemaakt over het nieuwe pensioen. Het streven is dat dit pensioen op 1 januari 2026 ingaat. Ook staat erin hoe het oude pensioen opgaat in het nieuwe pensioen en dat bepaalde groepen werknemers compensatie moeten krijgen. Het doel daarvan is om ook voor deze groepen het te verwachten pensioen voor en na de overgang naar het nieuwe pensioen zoveel als mogelijk gelijk te houden.

De sociale partners van dsm-firmenich sturen dit concept transitieplan nu naar verschillende belanghebbenden:

  • Alle bij Pensioenfonds PDN aangesloten ondernemingen;
  • De Vereniging van DSM gePensioneerden (VDP). Deze vereniging mag de gepensioneerden vertegenwoordigen; en
  • Pensioenfonds PDN

Raadpleging achterbannen en hoorrecht gepensioneerden

De vakorganisaties van dsm-firmenich en alle aangesloten ondernemingen gaan hun achterban raadplegen (werknemers en vakbondsleden) over het concept transitieplan.
VDP gaat met concept transitieplan gebruik maken van het wettelijk recht gehoord te worden over dit plan.
Pensioenfonds PDN heeft geen rol bij de totstandkoming van het transitieplan en wordt nu alleen geïnformeerd over het concept transitieplan.

Volgende stap

De tweede stap naar een nieuw pensioen volgt nadat de achterbannen zijn geraadpleegd en de VDP is gehoord. dsm-firmenich en alle aangesloten ondernemingen stellen dan een definitief transitieplan vast. Pensioenfonds PDN zal het definitieve transitieplan publiceren op haar website.

Vanzelfsprekend houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......