Nieuwsberichten

Financiële ontwikkelingen PDN in Q4 2020 Gepubliceerd op: 12-02-2021

Hoofdpunten:

  • De dekkingsgraad bedroeg aan het einde van het vierde kwartaal 99,7%.
  • De beleidsdekkingsgraad die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, bedroeg aan het einde van het vierde kwartaal 95,5%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
  • De pensioenverplichtingen stegen in het vierde kwartaal van 7.704 naar 7.724 miljoen euro.
  • Het pensioenfondsvermogen steeg in het vierde kwartaal van 7.447 naar 7.702 miljoen euro.
  • Het rendement over het vermogen bedroeg in het vierde kwartaal 3,8%.
Voor meer informatie over de financiële ontwikkelingen gedurende het vierde kwartaal, klik hier.