Ontvang je partnerpensioen van Pensioenfonds PDN?

Hoe zeker is je pensioen?

In de pensioenregeling van Pensioenfonds PDN wordt ernaar gestreefd het pensioen te verhogen met hetzelfde percentage als de prijzen. De toeslagverlening is echter voorwaardelijk. Of toeslagverlening mogelijk is, is namelijk mede afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en wettelijke regels rondom toeslagverlening.