Over DPS

DSM Pension Services

DSM Pension Services BV (DPS) is het expertisecentrum op het terrein van pensioen en vermogensbeheer voor DSM en de integrale dienstverlener voor het pensioenfonds DSM Nederland (PDN) en het pensioenfonds SABIC (SPF). Het pensioenfonds van SABIC werd in 2003 opgericht, nadat DSM een jaar eerder de petrochemische activiteiten aan SABIC had verkocht.

In verband met het uitvoeren van activiteiten op het gebied van vermogensadvies en vermogensbeheer is DPS in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en van een Europees paspoort (FSA).

DPS biedt een servicepakket in de vorm van:

Beleidsondersteuning DSM

DPS fungeert als ‘global’ expertisecentrum voor DSM op het terrein van pensioen- en vermogensbeheer en de governance hiervan.Pensioenfondsen PDN en SPF

  • Pensioenservice
DPS verzorgt voor de pensioenfondsen de uitvoering van de collectieve pensioen- en prepensioenregelingen en communiceert hierover.
  • Vermogensbeheer
DPS adviseert de Pensioenfondsen over beleggingsstrategieën en alle hieraan gekoppelde onderwerpen.
Het tactisch en operationeel beheer wordt door de afdeling vermogensbeheer uitgevoerd. Er wordt selectief gebruik gemaakt van externe vermogensbeheerders voor speciale mandaten.
  • Bestuursondersteuning
DPS verzorgt de bestuursondersteuning voor de fondsen en heeft namens het fonds zitting in het bestuur en in commissies van de Pensioenfederatie.
  • Communicatie
DPS verzorgt de communicatie voor de beide pensioenfondsen en heeft zitting in het Platform Pensioencommunicatie van de Pensioenfederatie.
  • Risk management & compliance
DPS adviseert de fondsbesturen in het kader van het opzetten, implementeren en het uitvoeren van risk management en compliance.
  • Financiële administratie & rapportages
DPS verzorgt de financiële administratie van de fondsen en draagt zorg voor alle periodieke rapportages. 

Buitenlandse pensioenfondsen

DPS adviseert buitenlandse pensioenfondsen van DSM op het gebied van pensioen- en vermogensbeheer en hieraan gerelateerde onderwerpen.

DSM Pension Services B.V. is een 100% dochter van de Koninklijke DSM N.V. en telt 62 medewerkers.

Personalia

Managing Director G. Rutten
Pensions and Communications Manager W. Bours
Chief Finance and Risk Officer M. Bloemer
Chief Investment Officer B. Puijn
Corporate Actuary A. Ringens
Pension Actuary S. Spauwen
PDN Management Support G. Mulders
SPF Management Support A. Becker

Contact 

Bezoekadres: Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen
Postadres: Postbus 6500, 6401 JH Heerlen 
e-mail: Support.DPS@dsm.com

Route description

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord