Dekkingsgraad

Dekkingsgraad PDN

In onderstaande tabel staan de actuele dekkingsgraad en historische dekkingsgraden van PDN. Ook de gehanteerde marktrente is in de tabel vermeld.
De actuele dekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde 2016 2017 2018 2019 Q1 2020
Dekkingsgraad 102,8% 110,1% 105,0% 104,0% 91,2%
Beleidsdekkingsgraad 98,8% 107,8% 109,3% 102,3% 99,8%
Gehanteerde rente 1,3% 1,5% 1,3% 0,7% 0,4%
Rendement (t/m) 7,6% 5,6% -1,8% 12,7% -6,7%

Klik voor meer informatie over de recente ontwikkeling van de dekkingsgraad op Dekkingsgraad Q1 2020 op deze pagina.
Informatie over de dekkingsgraad in vorige kwartalen is terug te vinden onder 'Dekkingsgraad vorige kwartalen' op deze pagina.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van PDN (pensioenvermogen) en de pensioenen die PDN nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die PDN onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Pensioenfondsen moeten vanaf 2016 bij beslissingen over toeslagverlening of korten gebruik maken van de zogenaamde 'beleidsdekkingsgraad'. Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord