Herstelplan

Herstelplan

Op basis van het Financieel Toetsingskader (FTK) en het feit dat PDN zich per 31 december 2016 in een reservetekort (beleidsdekkingsgraad lager dan 120%) bevond, heeft het fonds begin 2017 een nieuw herstelplan opgesteld en bij De Nederlandsche Bank (DNB) ingediend. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde maandelijkse dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

Pensioenfondsen zijn bij een bepaalde (lage) beleidsdekkingsgraad verplicht een ‘herstelplan‘ op te stellen, waarin ze aangeven op welke manier zij op termijn weer uit het reservetekort kunnen komen.

Het nieuwe herstelplan van PDN is gebaseerd op het actuele beleggingsbeleid (beleidskader) van het fonds en de financiële situatie begin 2017. In het herstelplan heeft PDN aangetoond dat er, uitgaande van de financiële situatie begin 2017, voldoende herstellend vermogen bestaat om binnen de door PDN gekozen hersteltermijn van zeven jaar toe te groeien naar de ’vereiste dekkingsgraad’ (beleidsdekkingsgraad van ongeveer 120%), zonder dat er gekort hoeft te worden op de pensioenen of de pensioenopbouw.  

Kijk voor meer informatie in de 'Samenvatting van het herstelplan van PDN 2017' ook op deze pagina.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord