Klachten en geschillen

Klachten en geschillen


PDN doet er alles aan om je pensioenzaken zo goed mogelijk te regelen. De uitvoering geschiedt conform het van toepassing zijnde pensioenreglement. Ben je niet tevreden, dan bestaat de mogelijkheid om het ongenoegen te uiten over het proces of om een verschil van inzicht over de toepassing van het reglement kenbaar te maken.
Hoe je dat doet, vind je in de brochure 'Klachten en geschillen' op deze pagina. Gedetailleerde informatie staat in de 'Regeling klachten en geschillen'. Op deze pagina staat een link naar die regeling. Er bestaat een klachtenformulier. Een link naar dat formulier staat eveneens op deze pagina.

Heb je vragen over de procedure rondom klachten en geschillen waar je geen antwoord op vindt, stuur dan een e-mail naar de Pension Desk van PDN. Ga daarvoor naar 'Contact'.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord