Organisatie PDN

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) voert de pensioenen uit van alle DSM-bedrijven in Nederland. PDN is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt.

Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij PDN de Raad van Toezicht genoemd. Over het gevoerde beleid legt het bestuur verantwoording af aan een Verantwoordingsorgaan.

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services. Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DSM Pension Services doet. In de brochure 'Pensioenfonds DSM Nederland' op deze pagina is meer informatie te vinden over PDN, het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord