Verantwoordingsorgaan

Verantwoordingsorgaan (VO)

Sinds 2008 beschikt PDN over een verantwoordingsorgaan. Tot 1 juli 2014 werd dat het College van Belanghebbenden (CvB) genoemd. Nu heet het Verantwoordingsorgaan, afgekort VO. De belangrijkste opdracht van het VO is te oordelen over het handelen van het bestuur. Daarbij kijkt het VO vooral of het bestuur de belangen van de verschillende groepen (gepensioneerden – werknemers) evenwichtig heeft afgewogen.

Het VO bestaat uit acht leden van wie er twee zijn aangewezen door DSM Nederland, twee als vertegenwoordigers van de actieve werknemers en vier leden zijn gekozen door de gepensioneerden.
Het VO stelt reacties op zijn werk bijzonder op prijs. Contact met het VO is mogelijk via e-mail (info.pdn@dsm.com) onder vermelding van ‘Verantwoordingsorgaan’. Een brief kan gestuurd worden naar het adres: Pensioenfonds PDN, Verantwoordingsorgaan, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.

De leden van het Verantwoordingsorgaan zijn:
M.A.P.M. Aertsen, D. van den Bos, H. Bosch, J.F. van Engelen, H.P.N. Govers, H.J.M. Lukkezen, R.P.C. van Ool en  M.W. Silvertand.

De aspirantleden van het Verantwoordingsorgaan zijn:
W. Beckers, P. Pasmans en E. van de Wiel.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord