Nieuwsberichten
PDN ondertekent Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant Gepubliceerd op: 14-12-2018 Op 5 december heeft PDN een volgende belangrijke stap gezet in zijn duurzaamheidsbeleid door de ondertekening van het zogeheten Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) Pensioenfondsen.

Met dit convenant sluiten Nederlandse pensioenfondsen samen met maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid een brede en ambitieuze overeenkomst die zich inzet voor thema's op het gebied van zowel mensenrechten als milieu.

In Nederland doen we wereldwijd zaken. Internationaal opererende bedrijven kunnen betrokken raken bij bijvoorbeeld misstanden in bedrijven of schade aan kwetsbare ecosystemen. In convenanten voor Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen aan de slag om misstanden te voorkomen. Pensioenfondsen beleggen in internationaal opererende bedrijven en kunnen door middel van die beleggingen mogelijk invloed uitoefenen op die bedrijven. Daarom wordt in de context van pensioenfondsen gesproken over een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-)convenant. 

Het IMVB-convenant is gebaseerd op de OESO ‘Richtlijnen voor multinationale ondernemingen’ en de ‘Beleidslijnen voor bedrijven en mensenrechten’ van de Verenigde Naties. De OESO-richtlijnen bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. 

Door het ondertekenen van het convenant verbindt PDN zich ertoe om de OESO-richtlijnen en de VN-beleidslijnen in haar duurzaamheidsbeleid én in haar contracten met externe dienstverleners, in te sluiten. Het bestuur van PDN beschouwt duurzaamheid als een belangrijk aspect van de beleggingsfilosofie en een belangrijk onderdeel van de beleggingsprincipes van PDN.

Op 20 december vond de gezamenlijke ondertekening van het convenant plaats. Naast 73 pensioenfondsen en de Pensioenfederatie tekenden maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX, Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees. Voor het nieuwsbericht en foto's: klik hier.

Lees hier het persbericht van SER
Lees hier meer over het Convenant voor de Pensioenfondsen

Jouw mening telt!
PDN belegt verantwoord. Het fonds wil niet beleggen in bedrijven die mensenrechten niet respecteren, die bij hun productie kinderarbeid inzetten of die bepaalde typen van wapens produceren.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord