Nieuwsberichten
Ook in 2019 helaas geen verhoging Gepubliceerd op: 05-03-2019 PDN kan in 2019 de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken helaas niet mee laten groeien met de stijging van de lonen of de prijzen. Dit was al eerder aangekondigd in een nieuwsbericht maar is nu ook definitief besloten door het bestuur van PDN.

PDN streeft ernaar om jouw pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Bij de jaarlijkse besluitvorming hierover spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. Bij de financiële positie van het pensioenfonds wordt gekeken naar de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. We noemen dat de dekkingsgraad.

Het bestuur van het pensioenfonds kan pas besluiten om (gedeeltelijk) te indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad aan het eind van december 2018 bedroeg 109,3%. Daarom kunnen er in 2019 geen toeslagen worden verleend op de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken.
Als gevolg van het niet toekennen van toeslagen, vermindert de koopkracht van de pensioenen en de pensioenaanspraken. Stel dat het gemiddelde prijzenpeil een jaarlijkse stijging (inflatie) laat zien van 2% en de toeslagverlening blijft over tien jaar uit, dan is jouw pensioen na deze periode van tien jaar afgerond 20% minder waard. 

Bouw je nog pensioen op en ben je benieuwd welke gevolgen het uitblijven van de toeslagverlening heeft op jouw pensioen, log dan in op 'Mijn PDN pensioen' en klik op ‘Pensioenrisico’.

Wil je meer weten over de toeslagverlening bij PDN klik dan hier.

Wil je zien hoe jouw pensioen of pensioenopbouw de afgelopen jaren is geïndexeerd, klik dan hier.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord