Nieuwsberichten
Word lid van het Verantwoordingsorgaan van PDN Gepubliceerd op: 22-03-2019 In mei 2019 vinden de verkiezingen voor 6 plaatsen in het Verantwoordingsorgaan (VO) van PDN plaats. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stel je dan kandidaat.
Eind juni 2020, over anderhalf jaar, treden er in het VO twee vertegenwoordigers van werknemers en vier vertegenwoordigers van pensioengerechtigden af. Omdat er dan zes leden gelijktijdig aftreden, vinden begin mei van dit jaar vervroegde verkiezingen plaats voor de nieuwe leden van het VO namens pensioengerechtigden en werknemers. De huidige vertegenwoordigers kunnen zich daarbij herkiesbaar stellen.

Nu al verkiezingen, terwijl het lidmaatschap van het VO pas volgend jaar ingaat; waarom is dat? Kort samengevat gaat het om kennis en overdracht. Het lidmaatschap van het VO vereist veel kennis. Daarnaast treden zes leden tegelijk af waardoor mogelijk veel ervaring verloren gaat. Een ruime periode voor het overdragen en opdoen van kennis is dan ook geen luxe. We nemen daar graag een jaar de tijd voor. Dat betekent dat je gedurende één jaar aspirant-lid van het VO bent. Na dat jaar start definitief de periode van vier jaar van je lidmaatschap van het VO.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle pensioengerechtigden die een pensioen ontvangen van PDN en alle werknemers (ook arbeidsongeschikten) die een pensioen opbouwen bij PDN kunnen zich kandidaat stellen. Bepalend voor het antwoord op de vraag of je werknemer bent of pensioengerechtigde, is wat je bent op de peildatum van 1 juli 2019. Ontvang je op die datum zowel een pensioen als salaris van een van de werkgevers, dan ben je werknemer.

Wil je je kandidaat stellen voor het Verantwoordingsorgaan, stuur dan uiterlijk 12 april 2019 het Opgaveformulier, ingevuld, naar: Verkiezingscommissie PDN, Antwoordnummer 110, 6400 VB Heerlen. Voeg daarbij je cv en een brief met je motivatie om je kandidaat te stellen.

Meer lezen over de eisen die gesteld worden aan het lidmaatschap, hoe de verkiezingen verlopen en wie mag stemmen? Klik dan hier.
Jouw mening telt!
PDN belegt verantwoord. Het fonds wil niet beleggen in bedrijven die mensenrechten niet respecteren, die bij hun productie kinderarbeid inzetten of die bepaalde typen van wapens produceren.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord