Nieuwsberichten
Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan PDN Gepubliceerd op: 11-07-2019 De nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan (VO) zijn bekend.

In juni vonden de verkiezingen plaats van de vertegenwoordigers van werknemers én van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan (VO) van PDN. Op 2 juli 2019 heeft de Verkiezingscommissie PDN in een openbare bijeenkomst de stemmen geteld.

In totaal werden bijna 5.000 stembiljetten ingestuurd. Van de werknemers bracht 19% hun stem uit. Van de pensioengerechtigden 28%. 

De uitslag van de verkiezingen

Verkiezing werknemers in het VO
2 zetels beschikbaar

Naam kandidaat Aantal stemmen
Marc Silvertand 434
Henk Lukkezen 176
Peter Pasmans 311
Jeanine van de Wiel 265

Verkiezing pensioengerechtigden in het VO
4 zetels beschikbaar

Naam kandidaat Aantal stemmen
Martin Aertsen 895
Meindert Dijkstra 196
Wil Beckers 613
Dirk van den Bos 142
Harry Govers 850
Albert Noteborn 262
Etha van de Wiel 733

Gekozen namens de werknemers in het VO
   
Marc Silvertand
Geboren: 1968
Woonplaats:
Heerlen
Herkozen
Peter Pasmans
Geboren: 1983
Woonplaats:
Best
1e zittingstermijn

Gekozen namens de pensioengerechtigden in het VO

 
Martin Aertsen
Geboren: 1950
Woonplaats:
Limbricht
Herkozen
Harry Govers
Geboren: 1949
Woonplaats:
Sittard
Herkozen
Etha van de Wiel
Geboren: 1947
Woonplaats:
Klimmen
1e zittingstermijn
Wil Beckers
Geboren: 1949
Woonplaats: Maastricht
1e zittingstermijn

De nieuwe leden zijn benoemd als aspirant lid (tot 1-7-2020) en tevens als VO-lid vanaf
1-7-2020 tot 1-7-2024. De aftredende respectievelijk niet gekozen zittende leden maken hun termijn af tot 1-7-2020.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord