Nieuwsberichten
Ook bij PDN is er kans op pensioenverlaging Gepubliceerd op: 12-09-2019 PDN staat er op dit moment financieel niet goed voor.

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook PDN last van de lage rente. Op basis van de huidige financiële situatie is er een kans dat het fonds in 2020 de pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen van alle deelnemers en pensioengerechtigden moet verlagen.

De financiële situatie van PDN wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. Met een dekkingsgraad van 95% (stand eind augustus), staan we er op dit moment niet goed voor. Voor de berekening van de dekkingsgraad worden alle bezittingen (de waarde van de beleggingen) gedeeld door alle toekomstige pensioenverplichtingen (pensioenuitkeringen). PDN behaalde de afgelopen tijd goede rendementen uit beleggingen. Over de eerste acht maanden dit jaar bedroeg het rendement 11,17%.

Ondanks deze goede beleggingsrendementen en het feit dat we meer geld in kas hebben dan ooit, staat PDN er financieel toch niet goed voor. Dat komt omdat de pensioenverplichtingen van het fonds vanaf 1 januari tot 1 september enorm gestegen zijn. Voor de berekening van deze verplichtingen moet PDN een rekenrente gebruiken die door De Nederlandsche Bank wordt bepaald. Die rekenrente wordt afgeleid van de rente in de markt. Doordat de rente in 2019 heel sterk daalde, daalde ook de rekenrente. Dat zorgde voor een grote stijging van de pensioenverplichtingen. Want hoe lager de rente, hoe meer geld het fonds opzij moet zetten voor de pensioenuitkeringen nu en in de toekomst.

Politieke ontwikkelingen
Door de daling van de rente en daarmee de rekenrente worden miljoenen pensioendeelnemers in Nederland geconfronteerd met een mogelijke pensioenverlaging. Minister Koolmees is gevraagd om maatregelen te treffen om onnodige kortingen op pensioenen te vermijden. De resultaten van de politieke discussies zijn op dit moment nog niet duidelijk. De minister heeft toegezegd later met een inhoudelijke reactie te komen.

Wat betekent een pensioenverlaging in euro’s? Welke maatregelen heeft PDN tot nu toe genomen? Wanneer weten we meer? Voor het antwoord op deze vragen lees hier verder.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord