Nieuwsberichten
Vertrouwen in PDN nog hoger Gepubliceerd op: 19-09-2019 Het in mei uitgevoerde onderzoek onder deelnemers en gepensioneerden laat zien dat het vertrouwen in PDN nog hoger is geworden.

Van de deelnemers die pensioen opbouwen (actieve deelnemers) heeft 85% vertrouwen in PDN (was 81% in 2016). Van de gepensioneerden geeft 90% aan vertrouwen te hebben in het fonds. Het gemiddelde rapportcijfer van actieve deelnemers is gestegen naar 7,6 (was 7,4 in 2016). Gepensioneerden geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,4.

Het aantal actieve deelnemers dat aangeeft zich zorgen te maken over de financiële situatie van het fonds daalde naar 51% (was 63%), waarbij voor 71% (was 76%) de grootste zorg is om straks minder pensioen uitgekeerd te krijgen dan nu wordt aangegeven. Van de gepensioneerden geeft 58% aan zich hierover zorgen te maken, waarbij 56% bang is dat het pensioen niet jaarlijks geïndexeerd wordt.

Keylane voerde in opdracht van PDN een deelnemersonderzoek uit onder de actieve deelnemers en gepensioneerden. Voor beide doelgroepen is een apart onderzoek in het Nederlands en Engels aangeboden. In de eerste week van de onderzoeksperiode van twee weken werd het onderzoek overweldigend vaak ingevuld. We bedanken iedereen die de tijd heeft genomen om het onderzoek in te vullen. De resultaten worden gebruikt om de pensioencommunicatie en dienstverlening verder te verbeteren.

Alle resultaten van het deelnemersonderzoek zijn hier te vinden.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord