Nieuwsberichten
Beleidsdekkingsgraad stijgt onvoldoende om de pensioenen te verhogen Gepubliceerd op: 22-12-2017 De beleidsdekkingsgraad is de afgelopen twaalf maanden gestegen van 99,2% naar 107,2% (stand eind november).

Die stijging is echter niet voldoende om pensioenen en pensioenopbouw te indexeren (verhogen). Pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger kan het bestuur van het pensioenfonds besluiten om gedeeltelijk te indexeren. Voor een volledige indexatie is een beleidsdekkingsgraad van ca. 125% nodig. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. Bij een dekkingsgraad van 100% is er voldoende vermogen aanwezig in het fonds om alle toekomstige verplichtingen (exclusief indexatie) te betalen. Indexatie is nodig om de inflatie te compenseren.

Het definitieve besluit over indexatie zal het bestuur van PDN begin 2018 nemen.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord