Nieuwsberichten
Veranderingen in de PDN-pensioenen vanaf 2018 Gepubliceerd op: 17-01-2018 Bij de deelnemers van het pensioenfonds die pensioen opbouwen bij PDN verandert het opbouwpercentage van ouderdomspensioen vanaf 1 januari 2018.

Vanaf 2015 bouwde iedere deelnemer jaarlijks 1,875% van zijn pensioengevend salaris op. Dat percentage wordt vanwege wettelijke veranderingen verlaagd naar 1,738%.

Deze verlaging heeft te maken met de wettelijke aanpassing van de zogenoemde pensioenrichtleeftijd die gekoppeld is aan de pensioenopbouw. Die pensioenrichtleeftijd is met ingang van 1 januari 2018 verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. De sociale partners bij DSM hebben echter besloten de pensioenleeftijd niet te verhogen naar 68 jaar, maar te handhaven op 67 jaar. Om te zorgen dat de pensioenopbouw bij een pensioenleeftijd van 67 jaar nog voldoet aan de wettelijke eisen, is de nieuwe opbouw per 1 januari verlaagd naar 1,738%. Dit is wat wettelijk maximaal is toegestaan.

Er zijn ook veranderingen die positief zijn. Zo hebben sociale partners besloten om de opbouw van het partnerpensioen niet aan te passen waardoor het percentage van het partnerpensioen ten opzichte van het nieuw op te bouwen ouderdomspensioen iets meer dan 75% wordt. Het partnerpensioen kan op de pensioendatum worden ingeruild voor extra ouderdomspensioen.

Ook is besloten om de franchise, het deel van het pensioenloon waarover geen pensioen wordt opgebouwd, in 2018 te verlagen van € 13.592 naar € 13.344. Dit betekent dat het bedrag waarover pensioen kan worden  opgebouwd hoger wordt. Hierdoor stijgt de pensioenopbouw en wordt de verlaging door de wettelijke aanpassing van het opbouwpercentage weer iets gecompenseerd.

PDN zal zijn deelnemers hierover ook per brief informeren. 

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord