Nieuwsberichten
Pensioenen en pensioenopbouw niet verhoogd Gepubliceerd op: 13-02-2018 PDN kan in 2018 de pensioenen en pensioenaanspraken helaas niet verhogen met de stijging van de lonen of de prijzen.

De pensioenaanspraken betreffen de opgebouwde pensioenen van de deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn.

Helaas geen verhoging
PDN streeft ernaar om je pensioen ieder jaar te verhogen en mee te laten groeien met de prijs- of loonstijging. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Bij de jaarlijkse besluitvorming hierover spelen de financiële positie van het fonds en de wettelijke regels rondom toeslagverlening een grote rol. Bij de financiële positie van het pensioenfonds wordt gekeken naar de verhouding tussen het vermogen van een pensioenfonds en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. We noemen dat de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad is de afgelopen twaalf maanden weliswaar gestegen maar helaas nog onvoldoende om toeslagen te kunnen verlenen. Het bestuur van het pensioenfonds kan pas besluiten om (gedeeltelijk) te indexeren bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad eind december 2017 bedroeg 107,8%. Daarom is door het bestuur besloten dat in 2018 geen toeslagen worden verleend op de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken.

Als geen toeslag wordt toegekend, worden álle pensioentoezeggingen van alle deelnemers niet verhoogd. Dat geldt voor de pensioenen die nu worden uitgekeerd, maar ook voor de pensioenen die werknemers opbouwen voor de toekomst. Als gevolg van het niet toekennen van toeslagen, vermindert de koopkracht van de pensioenen en de pensioenaanspraken. Stel dat het gemiddelde prijzenpeil een jaarlijkse stijging (inflatie) laat zien van 2% en de toeslagverlening blijft over tien jaar uit, dan is jouw pensioen na deze periode van tien jaar afgerond 20% minder waard.

Wil je meer weten over de toeslagverlening bij PDN klik dan hier.

Bouw je nog pensioen op en ben je benieuwd welke gevolgen het uitblijven van de toeslagverlening heeft op jouw pensioen, log dan in op 'Mijn PDN pensioen' op de website van PDN en klik op ‘Pensioenrisico’.

Wil je zien hoe je pensioen of pensioenopbouw de afgelopen jaren is geïndexeerd, klik dan hier.

Jouw mening telt!
Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord