Nieuwsberichten
Bestuurswisselingen bij PDN Gepubliceerd op: 03-04-2018 In het bestuur van PDN hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Atzo Nicolaï is als voorzitter van het fonds afgetreden, maar zal actief blijven als bestuurslid van PDN.

Hans van Suijdam is op 28 maart 2018 benoemd als tijdelijk bestuurder en voorzitter van PDN, op voordracht van DSM Nederland. Hans van Suijdam is voormalig Executive Vice President DSM en voormalig voorzitter van Stichting Pensioenfonds Gist Brocades.

Geert-Jan Nieboer is met ingang van 28 maart 2018 teruggetreden als bestuurslid van PDN. Geert-Jan werd op 1 juli 2012 in het bestuur benoemd op voordracht van DSM Nederland. Als vertegenwoordiger van de werkgever heeft hij mede richting gegeven aan het fonds. Met name zijn expertise op beleggingsgebied was voor het bestuur van grote waarde. Na zijn aftreden als bestuurslid zal Geert-Jan aanblijven als technisch voorzitter van de Commissie Beleggingen en Financieel Risicomanagement (CBFR) van het fonds en als lid van de werkgroep Strategie & Governance.

Het bestuur wenst Hans van Suijdam veel succes in zijn nieuwe rol en bedankt Geert-Jan voor zijn inzet, de collegiale wijze van besturen en zeker ook zijn kwalitatieve inbreng.

Jouw mening telt!
Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord