Nieuwsberichten
Geen wijzigingen in beleggingsbeleid Gepubliceerd op: 25-06-2018 Eén van de aandachtsgebieden van de Commissie Beleggingen en Financieel Risicomanagement (CBFR) van PDN is om de marktontwikkelingen nauwlettend te volgen en te beoordelen of er wijzigingen in het beleggingsbeleid plaats moeten vinden.

De Centrale banken houden wereldwijd de rentes erg laag. Dankzij een lage rente kunnen particulieren en bedrijven voordeliger lenen en investeren. Als de rente laag staat levert het geld op een spaarrekening natuurlijk minder op. Geld beleggen in aandelen levert dan meer op. Een lage rente is positief voor de aandelenmarkt omdat er meer vraag is naar aandelen en aandelenkoersen hierdoor stijgen. Hierdoor zijn de waarderingen van sommige aandelen hoog. Door deze hoge waardering, en vooral die van de beursgenoteerde aandelen, is er besloten om de CBFR uit te laten zoeken of er alternatieven zijn die ervoor kunnen zorgen dat het pensioenfonds beschermd is tegen koersdalingen. Na een zorgvuldig onderzoek heeft de CBFR het bestuur geadviseerd om in het beleggingsbeleid niets te veranderen.

Het bestuur heeft zijn strategische beleggingsbeleid mede afgestemd op de risicohouding van de deelnemers. Vervolgens heeft het bestuur grenzen vastgesteld waarbinnen de pensioenresultaten moeten blijven als het tegen zit, voordat er door het bestuur wel of niet wordt ingegrepen.

De commissie stelt dat het bestuur het strategisch beleggingsbeleid vastgesteld heeft, gebaseerd op het economisch scenario, de lange termijn ambitie (verwacht pensioenresultaat) en de risicohouding (ondergrens slecht-weer pensioenresultaat). Deze drie elementen moeten binnen de vooraf bepaalde grenzen blijven en voor alle drie de elementen geldt dat deze grenzen niet zijn doorbroken. De commissie ziet ook dat er verhoogde risico’s zijn en dat de kans toeneemt dat de aandelenmarkten gaan veranderen, maar vindt dat er op dit moment geen directe aanleiding is om te verwachten dat dit op korte termijn zal gebeuren. Daarbij komt nog dat het pensioenfonds niet te maken heeft met één bepaald moment dat een specifieke dekkingsgraad bereikt (of beschermd) moet worden en zich dus niet tegen één bepaald moment kan indekken. Hierdoor vallen constructies met opties - om het risico van een daling op een bepaald moment op te vangen – ook af.  

Jouw mening telt!
Er is geen poll actief
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord