Nieuwsberichten
De pensioenen kunnen in 2019 niet omhoog Gepubliceerd op: 13-12-2018 PDN kan de pensioenen in 2019 hoogstwaarschijnlijk niet verhogen en mee laten groeien met de stijgende prijzen (indexeren). Daarvoor lijkt de financiële positie van het fonds aan het einde van dit jaar niet voldoende te zijn.

De beleidsdekkingsgraad is de afgelopen twaalf maanden niet voldoende gestegen om de pensioenen en pensioenopbouw te kunnen verhogen. Het bestuur kan pas besluiten om de pensioenen te verhogen als de beleidsdekkingsgraad – de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden – 110% of hoger is. De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad is de afgelopen twaalf maanden gestegen van 107,8% naar 109,7% (stand eind november). Dat is helaas niet voldoende om volgens de wettelijke regels de pensioenen te mogen verhogen.

Het definitieve besluit over indexatie zal het bestuur van PDN begin 2019 nemen.

Is er kans op verlagen (korten) van de pensioenen?

Bij een dekkingsgraad lager dan ongeveer 96% kan het bestuur besluiten te korten op de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken.

Als we kijken naar de financiële positie van PDN per eind november, hoeft PDN in 2019 niet te korten op de pensioenen. Voor de jaren daarna blijft de kans op korten aanwezig.
Jouw mening telt!
PDN belegt verantwoord. Het fonds wil niet beleggen in bedrijven die mensenrechten niet respecteren, die bij hun productie kinderarbeid inzetten of die bepaalde typen van wapens produceren.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord