Nieuwsberichten
Nieuws uit de bestuurskamer Gepubliceerd op: 05-04-2019 Om bestuurlijke werkzaamheden verder te verbeteren en vanwege verplichtingen die voortkomen uit Europese Wet- en regelgeving (IORP-II richtlijn), heeft het bestuur in 2018 de bestuurlijke inrichting geëvalueerd.

Op basis van de evaluatie en het voldoen aan Europese wetgeving vonden er wijzigingen plaats in de bestuurlijke inrichting. In 2019 zijn er een drietal commissies binnen PDN aangesteld die bestuursbesluiten voorbereiden en advies aan bestuur geven.

Het bestuur heeft de volgende commissies ingesteld:

  • Commissie Beleggingen
  • Commissie Risk en Compliance
  • Commissie Pensioenen en Communicatie

De commissies waarin bestuurleden zitting hebben, laten zich adviseren door de pensioenuitvoeringsorganisatie DPS en of andere partijen. Voor elke commissie heeft het bestuur een beschrijving opgesteld met daarin nader uitgewerkt: de reikwijdte, samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de betreffende commissie. Daarnaast kan het bestuur ad-hoc (advies)­commissies instellen, waarvan de taken en bevoegdheden door het bestuur bij de instelling van de commissie worden beschreven.

De IORP-II richtlijn stelt dat pensioenfondsen zogeheten sleutelfuncties op het gebied van risicobeheer, interne audit en op actuarieel gebied instellen. De sleutelfuncties worden in beginsel ingevuld door bestuursleden, de actuariële sleutelfunctie wordt door de certificerend actuaris ingevuld.

Voor meer informatie over de IORP II, commissies en sleutelfuncties zie ‘Over ons’ op deze website.


Vacature voorzitter Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Wendy de Jong, is met ingang van 15 februari 2019 toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en heeft haar functie bij PDN als voorzitter van de Raad van Toezicht op dat moment neergelegd. Het bestuur is bezig met het invullen van de vacature voor deze rol. Mila Hoekstra is waarnemend voorzitter totdat er een opvolger is gevonden.

Het bestuur wenst Wendy veel succes met de mooie, nieuwe uitdaging.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord