Nieuwsberichten
Invulling sleutelfuncties bestuur Gepubliceerd op: 13-11-2019 IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision) is een Europese richtlijn voor pensioenfondsen.

Sinds januari 2019 zijn de bepalingen uit IORP II van kracht. IORP II verlangt van pensioenfondsen dat zij sleutelfuncties inrichten om het bestuur te ondersteunen. Het gaat om functies op het gebied van risicobeheer, interne audit en actuariaat.

Per 30 september 2019 is Jos Op Heij, PDN-bestuurslid namens werkgever, benoemd als Sleutelfunctiehouder (SFH) Risicobeheer. De SFH rapporteert aan het bestuur en aan de Raad van Toezicht. De SFH Risicobeheer besteedt de vervulling van zijn werkzaamheden grotendeels uit aan DSM Pension Services (DPS), volgens de bestaande uitbestedingsrelatie. Deze werkzaamheden zijn bij DPS belegd bij een (of meer) onafhankelijk gepositioneerde persoon (of personen).

Jan Grooten is per 13 augustus 2019 benoemd als SFH Audit. Omdat voorzien wordt dat het gedurende een langere periode (van mogelijk enkele jaren) niet mogelijk is om deze functie binnen het bestuur te vervullen heeft het bestuur besloten voor de inzet van een externe deskundige binnen de kring van het bestuur. De SFH Audit is geen lid van het bestuur. Eerste aanspreekpunt voor de SFH Audit is de plaatsvervangend-voorzitter van PDN. De SFH audit besteedt de vervulling van zijn werkzaamheden uit aan een externe vervuller.

De SFH Actuariaat wordt ingevuld door de externe certificerend actuaris.

Meer informatie lees je bij ‘Over ons’.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord