Nieuwsberichten
Verkiezingen bestuur PDN Gepubliceerd op: 30-01-2020 In maart 2020 zijn er verkiezingen voor 2 plaatsen in het bestuur van PDN.

2 bestuursleden namens pensioengerechtigden treden in juli 2020 af. Daarom vinden er verkiezingen plaats voor nieuwe bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Bestuurslid zijn, vereist dat je veel pensioenkennis hebt en tijd vrijmaakt om de rol als bestuurslid in te vullen. Een ruime periode voor het opdoen van die kennis is dan ook geen luxe. We nemen daar graag de tijd voor. Dat betekent dat de nieuwe leden die gekozen worden de mogelijkheid hebben om eerst aspirant-lid van het bestuur te worden. Na hun verkiezing starten ze met een gerichte opleiding voor de in te vullen positie. Wanneer ze voldoen aan de minimum eisen voor toetreding tot het bestuur, worden ze aangemeld bij De Nederlandsche Bank voor een toetsing. Na instemming van de bank en op zijn vroegst op 1 juli 2020 start de periode van vier jaar van hun lidmaatschap van het bestuur.

Kandidaten voor het bestuur
Alle pensioengerechtigden die op 1 juli 2020 een pensioen ontvangen van PDN konden zich kandidaat stellen tot 17 januari 2020. De verkiezingscommissie is erg blij met het aantal aanmeldingen. 12 pensioengerechtigden hebben zich kandidaat gesteld. Een selectiecommissie en de Raad van Toezicht toetsen de geschiktheid van de kandidaten. Vervolgens wordt er een kandidatenlijst samengesteld.

Stemmen
Vanaf eind maart mag er gestemd worden. Alle pensioengerechtigden die mogen stemmen ontvangen dan informatie over de kandidaten op de kieslijst en een papieren stembiljet en/of inlogcodes om digitaal te stemmen.

Eind april zullen we via de website de nieuwe bestuursleden bekendmaken.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord