Nieuwsberichten
Coronavirus: impact op PDN Gepubliceerd op: 10-03-2020 Er is op dit moment veel nieuws naar aanleiding van het coronavirus.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwlettend. En DPS, onze uitvoeringsorganisatie, heeft voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo wordt er bijvoorbeeld zoveel mogelijk thuisgewerkt om het risico van besmetting zo klein mogelijk te houden. Zodat we de pensioenen kunnen blijven uitvoeren en uitbetalen.

Wat betekent dit voor mijn pensioen en het nabestaandenpensioen?
Op dit moment heeft het nieuws over het coronavirus geen effect op de pensioenuitkering, het opgebouwde pensioen of op het recht op partner- en wezenpensioen. Pas als de dekkingsgraad te lang te laag is, zijn er misschien aanvullende maatregelen nodig zoals het verlagen van de pensioenen.

In hoeverre heeft het nieuws over het coronavirus impact op PDN?
Het nieuws over het coronavirus heeft gevolgen voor de financiële markten. De koersen van de beleggingen van PDN worden hierdoor beïnvloed. Het effect op de dekkingsgraad is negatief en het bestuur volgt deze ontwikkeling op de voet. De ontwikkeling van de dekkingsgraad is te volgen op onze website onder de knop ‘Dekkingsgraad en andere financiële cijfers’.

Wat doet PDN?
Het bestuur van PDN doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beheersen. Het strategische beleid is gericht op de lange termijn, waarbij in de samenstelling van de beleggingen zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met mogelijke ‘stresssituaties’ op de financiële markten. Het pensioenfonds spreidt de risico’s in de beleggingen over verschillende beleggingscategorieën. Wij blijven hierover in overleg met onze adviseurs bij DPS.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord