Nieuwsberichten
Financiële ontwikkelingen Gepubliceerd op: 18-03-2020 De financiële markten staan momenteel onder druk.

De aandelenmarkten zijn gedaald en de rente is nog verder gezakt. Beide ontwikkelingen hebben invloed op de financiële positie van het fonds. Het bestuur van PDN volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en beoordeelt of ze in actie moeten komen en het strategische beleid moeten wijzigen. Het bestuur wordt hierbij geadviseerd door de Commissie Beleggingen.

De (bestuurs-)leden van de commissie hebben intensief contact met uitvoeringsorganisatie DPS, waarbij vooral gekeken wordt naar de actuele ontwikkelingen bij het fonds zoals dekkingsgraad, rendementen en risico’s.

Op dit moment worden er geen aanvullende beheersmaatregelen voorgesteld op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. De Commissie Beleggingen en het bestuur blijven de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Meer informatie over de financiële markten en de invloed op de dekkingsgraad van PDN lees je hier.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord