Nieuwsberichten
Besturen met “het virus op je hielen” Gepubliceerd op: 14-05-2020 Ik hoop dat het goed met u gaat.

COVID-19 heeft velen van ons in een lockdown-situatie gedwongen. We blijven thuis tenzij… Dit betekent dat ook PDN bestuurd wordt vanuit huis. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit na enkele dagen van gewenning best goed gaat. Ook DPS is vanaf 2 maart volledig vanuit huis werkzaam. Als u de Pension Desk belt of mailt, wordt u door medewerkers van huis uit te woord gestaan. De beleggers doen hun werk vanuit huis en de bestuursvergaderingen vinden plaats via video-vergaderen. We zijn echt online!

Deze week hielden we onze eerste jaarvergadering online. De jaarvergadering is altijd een bijzondere vergadering waarin teruggekeken wordt op het afgelopen jaar. Het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht geven dan hun mening over de gemaakte keuzes. Per saldo heerst tevredenheid over het behaalde beleggingsrendement van 12,7%. Door de daling van de rente is de dekkingsgraad helaas niet verbeterd maar eind 2019 geëindigd op 104%. Dat is een beetje een teleurstelling. Maar gelukkig hoeft er in 2020 niet te worden gekort.

Het gevoel van tevredenheid over het behaalde beleggingsrendement was van korte duur. De pandemie zorgde voor grote bewegingen op de financiële markten met als resultaat dat de dekkingsgraad van ons fonds daalde tot 92%. Nu kun je stellen dat het pensioenfonds een langetermijnbelegger is, toch is dit lage niveau van de dekkingsgraad uniek voor PDN. Voor 2020 zal het geen gevolgen hebben voor de uitkeringen. Maar het voelt wel alsof we van het ene op het andere moment in een wereld met grote onzekerheden terecht zijn gekomen. Ontwikkelt de pandemie zich tot een tijdelijke recessie of een nieuwe crisis? Besturen in deze omstandigheden is zoals Mark Rutte zegt “100% keuzes maken bij slechts 50% van de informatie”. Garanties naar de toekomst zijn nu eenmaal niet te geven.

Ik hoop dat u allen gezond blijft.

Gerard Rutten
DSM Pension Services

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord