Nieuwsberichten
Dekkingsgraad PDN april 2020 Gepubliceerd op: 15-05-2020 De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.
  • De dekkingsgraad bedroeg aan het eind van april 91,2%.
  • De beleidsdekkingsgraad, die gebruikt wordt bij de beslissing over toeslagverlening, bedroeg aan het eind van april 98,6%. (De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.)
Voor meer informatie over de ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand april onveranderd. Gedurende de maand april herstelden de aandelenmarkten zich gedeeltelijk van de forse koersdalingen eerder in het jaar. Gecombineerd met de gedaalde rente steeg hierdoor het vermogen van het pensioenfonds. De waarde van de technische voorziening steeg door de gedaalde rente echter eveneens, waardoor de dekkingsgraad zich niet verbeterde.

De onzekerheid omtrent het coronavirus heeft impact op de handel in producten en diensten en zorgt voor een toename van de volatiliteit op de financiële markten. Gedurende de maand april nam deze volatiliteit enigszins af, mede als gevolg van acties door Centrale banken en overheden. Daarnaast lijkt ook de ontwikkeling van de pandemie zich enigszins te stabiliseren. De onzekerheid blijft echter groot. Veel zal afhangen van de verdere ontwikkeling rondom de pandemie en het al dan niet succesvol kunnen heropenen van de economieën na de wereldwijde “lockdowns”.

Het bestuur blijft deze ontwikkelingen nauwlettend volgen.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord