Over ons

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN)

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) voert de pensioenen uit van alle DSM-bedrijven in Nederland. PDN is een onafhankelijke stichting.

Bestuur  
De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat zelfstandig de koers van het pensioenfonds bepaalt. Het bestuur van PDN bestaat uit acht leden (inclusief voorzitter). Vier leden worden benoemd op voordracht van DSM Nederland, twee leden worden benoemd op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad DSM Nederland en twee leden worden benoemd uit en door de pensioengerechtigden.

Van links naar rechts: Roel Mesters, Piet Rennen, Monique van Heeswijk-Kuster, Michel Ubachs, Atzo Nicolaï (voorzitter), Ton de Boer (plv. voorzitter) en Geert-Jan Nieboer

Raad van Toezicht (RvT)
Op het bestuur wordt toezicht uitgeoefend door een intern toezichtsorgaan, bij PDN de Raad van Toezicht genoemd. De Raad beoordeelt bijvoorbeeld of de procedures en processen van het fonds op orde zijn, hoe het fonds wordt bestuurd en hoe het fonds omgaat met de risico's van het fonds op de langere termijn. De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden.


Van links naar rechts: Henriette de Lange, Jac Kragt en Wendy de Jong

Verantwoordingsorgaan (VO)

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft als taak om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en om over een aantal belangrijke zaken te adviseren. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit acht leden.
  • Twee leden aangewezen door DSM Nederland: Henk Bosch en Ruud van Ool.
  • Twee leden aangewezen door en uit de werknemers: Marc Silvertand en Gerard van der Westen.
  • Vier leden aangewezen uit en door de pensioengerechtigden: Martin Aertsen, John van Engelen, Harm Noppers en Harry Govers.

Van links naar rechts: Martin Aertsen (voorzitter), Henk Bosch (plv. voorzitter), John van Engelen, Ruud van Ool (vanaf 2017), Kim Sonnenschein (tot 2017), Harm Noppers (vanaf 2017), Gerard van der Westen en Mark Silvertand. Op de foto ontbreekt Harry Govers.

Klik hier voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan.

In de brochure 'Pensioenfonds DSM Nederland' op deze pagina is meer informatie te vinden over PDN, het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan.

DSM Pension Services (DPS)

De feitelijke werkzaamheden heeft het bestuur uitbesteed aan DSM Pension Services (DPS). Het bestuur blijft wel verantwoordelijk voor alles wat DPS doet. Klik hier voor meer informatie over DPS.Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord