Nieuwsberichten

PDN en het verhogen van pensioenen Gepubliceerd op: 02-12-2022

De financiële situatie van PDN is, uitgedrukt in de dekkingsgraad, het afgelopen jaar sterk verbeterd. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het geld dat PDN in kas heeft en alle pensioenuitkeringen nu en in de toekomst van alle deelnemers. Eind oktober 2022 is de dekkingsgraad gestegen naar 134,9% en biedt daardoor ruimte om de pensioenen verder te verhogen. Dit wordt ook wel indexeren genoemd. Diverse pensioenfondsen hebben hun verhoging al in oktober en november bekend gemaakt. Het bestuur van PDN neemt hierover in december een besluit. We begrijpen dat je vragen hebt over de verhoging van het pensioen bij PDN en wanneer je daarover nadere informatie kunt verwachten.

Het bestuur van PDN wil de pensioenen dit jaar voor de tweede keer verhogen
Zoals we al eerder aangaven is het besluit over de hoogte van de verhoging afhankelijk van meerdere factoren en voorwaarden. Het bestuur heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met de besluitvorming rondom een verhoging. In zijn besluitvorming moet het bestuur de belangen van alle deelnemers evenwichtig afwegen. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de belangen van de gepensioneerden, maar ook met die van iedereen die pensioen opbouwt bij PDN, ofwel de toekomstige gepensioneerden.

We leven in onzekere tijden en die onzekerheid raakt iedereen. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de ontzettend hoge energieprijzen en de daarmee samenhangende hoge inflatie, de onzekerheid in de financiële markten en de grote stijging van de rente. Allemaal zaken waarmee ook het bestuur in zijn besluitvorming rekening moet houden. De gepensioneerden merken de stijging van de prijzen meteen in hun dagelijkse levensonderhoud wanneer pensioenen niet meestijgen. Maar andere deelnemers merken ook de gevolgen van de prijsstijgingen, al zien zij dit pas later terug in wat ze na pensionering van hun pensioenuitkering kunnen kopen. De belangen van alle deelnemers wegen dus allemaal net zo zwaar mee.

Het bestuur wil een goede belangenafweging kunnen maken. Daarom heeft de Vereniging van DSM Gepensioneerden (VDP), als belangenbehartiger, de mogelijkheid gekregen om hun opvattingen over verhoging van de pensioenen toe te lichten.

In juni werd door het bestuur al het besluit genomen om de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers te verhogen met 1,64%. De opgebouwde pensioenen van medewerkers werden verhoogd met 1%. Klik hier voor het nieuwsbericht.

Wanneer neemt het bestuur een besluit?
Het bestuur neemt op 14 december een besluit over een verdere verhoging van de pensioenen. Kort daarop informeren wij al onze deelnemers persoonlijk met welk percentage wij de opgebouwde en uit te keren pensioenen verhogen. We doen ons uiterste best iedereen zo snel mogelijk (via de website) in de week van 18 december op de hoogte te stellen.

Bezoek de PDN-website voor meer informatie of lees de brochure Toeslagverlening.