Nieuwsberichten

PDN gestegen naar 8e plek duurzame pensioenfondsen! Gepubliceerd op: 07-11-2022

PDN is gestegen naar de 8e plaats op de ranglijst van meest duurzame Nederlandse pensioenfondsen. Een prestatie om trots op te zijn, vorig jaar stonden we nog op een goede 20e plek.

VBDO ranking.jpg (23 KB)Ieder jaar onderzoekt en vergelijkt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), duurzaam en verantwoord beleggen bij de 49 grootste pensioenfondsen van Nederland. De lijst is een uitkomst van het onderzoek naar hoe pensioenfondsen duurzaamheid en verantwoord beleggen verankeren in hun bestuur, beleid en uitvoering.

Volgens het VBDO wordt de sterke stijging veroorzaakt door de ambitieuze duurzaamheidsagenda die eind 2020 is opgesteld en ingevoerd met als resultaat een doorontwikkeling van het beleid op alle onderdelen.

Meer informatie over de VBDO, het onderzoek en de volledige ranglijst is hier te vinden.

Oog voor duurzaamheid

Voor PDN is de stijging op de ranglijst een bevestiging van de flinke stappen die we de afgelopen jaren gemaakt hebben op het gebied van duurzaam beleggen. Dat oog voor duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze beleggingsfilosofie en het sluit naadloos aan bij de normen en waarden van DSM.

Om onze positieve invloed als fonds te vergroten, focussen we sinds 2021 op drie specifieke duurzaamheidsthema’s: een stabiel klimaat voor mensen wereldwijd, de verantwoorde productie van grondstoffen en circulariteit én een goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Wat doen we nu?

We voeren ons aangescherpte duurzaamheidsbeleid verder in en blijven het aanscherpen op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Duurzaam beleggen.png (94 KB)We vinden het zeer waardevol om het draagvlak voor duurzaam en verantwoord beleggen onder onze deelnemers te vergroten. Daarom gaan we nog meer communiceren over onze activiteiten en resultaten. We doen dat omdat we ons bewust zijn van onze maatschappelijke rol, maar ook omdat we een goed pensioen willen waarmaken voor onze deelnemers in een wereld die goed leefbaar is voor iedereen.

Wil je weten hoe we dit doen en wat we al hebben bereikt in 2021? Klik hier en lees in deze samenvatting over onze gehaalde doelen en acties.

Meer informatie vind je op de PDN website onder de tegel ‘Duurzaam en verantwoord beleggen’ of in het uitgebreide Duurzaamheidsverslag 2021.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......