Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over:

  Anw / Partnerpensioen bij overlijden

Moet iemand mijn overlijden melden?

 

Wanneer gaat het partner-/ wezenpensioen in als ik kom te overlijden?

 


Wat is Anw?

 

Wat ontvangen mijn partner en kinderen als ik overlijd?

 
  Arbeidsongeschiktheid


Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word?

 

Wat gebeurt er als ik uit dienst ga?

 

Wat moet ik doen als ik minder of meer arbeidsongeschikt word?

 
  Beleggen

Ben ik niet beter af als ik zelf mijn pensioenpremie beleg?

 
  Echtscheiding


Ik ga scheiden, ben gescheiden of mijn samenlevingscontract wordt beëindigd. Wat zijn de gevolgen voor mijn ouderdomspensioen?

 

Wat is de definitie van 'partner'?

 
  Eerder stoppen met werken

Ik wil graag eerder stoppen met werken. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn pensioen laten ingaan?

 


Ik wil voor mijn AOW-leeftijd met pensioen.

 


Welke gevolgen heeft eerder stoppen met werken voor mijn ouderdomspensioen?

 
  Inhoudingen


Hoe zit het met de belasting op mijn pensioen?

 


In mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan alleen maar brutobedragen. Waar kan ik terecht voor de nettobedragen?

 
  Keuzemogelijkheden


Eerder stoppen met werken.

 


Partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen.

 


Variëren met de hoogte van de pensioenuitkering.

 
  Lijfrente afsluiten


Wat is de Factor A?

 


Wat is jaarruimte?

 
  Met pensioen gaan / AOW


Bij wie kan ik terecht met mijn pensioenvragen?

 


Hoe is mijn pensioen bij Pensioenfonds PDN opgebouwd?

 


Hoeveel premie betaal ik?

 


Ik wil met pensioen. Wat moet ik daarvoor doen?

 


Wanneer ontvang ik een overzicht van mijn opgebouwde (pre)pensioenaanspraken?

 


Wat is AOW?

 


Welke gevolgen heeft eerder stoppen met werken voor mijn ouderdomspensioen?

 
  Nettopensioenregeling

Als ik besluit om niet deel te nemen aan de Nettopensioenregeling (NPR), is de werkgeversbijdrage dan gelijk aan de bijdrage als ik wel deelneem?

 

Hoe kan ik mij afmelden of opnieuw deelnemen aan de NPR?

 

Is er sprake van een fiscaal voordeel als ik deelneem aan de Nettopensioenregeling (NPR)?

 

Is het mogelijk om het kapitaal opgebouwd in de Nettopensioenregeling (NPR) over te dragen naar een ander pensioenfonds in het geval er sprake is van einde van het dienstverband?

 


Op welk moment neem ik deel aan de Nettopensioenregeling?

 

Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van de andere opties, zoals bijvoorbeeld onderbrengen bij een verzekeraar?

 
  Onbetaald verlof


Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik onbetaald verlof opneem?

 
  PPS-saldo (prepensioenkapitaal)

Wanneer kan ik mijn prepensioen aanvragen?

 


Wat gebeurt er met mijn opgebouwde PPS-saldo als ik verander van werkgever voordat ik de leeftijd bereik waarop ik met pensioen wil gaan?

 


Wat is het rendement in de afgelopen jaren en kan de PPS-rente ook negatief zijn?

 
  Toeslagverlening


Wordt mijn pensioen jaarlijks verhoogd?

 
  Trouwen en samenwonen

Ik ga samenwonen of ga een geregistreerd partnerschap aan, dien ik dit te melden?

 

Ik woon samen en heb een samenlevingscontract, dien ik dit te melden?

 


Wat is de definitie van 'partner'?

 
  Verhuizen


Ik ga binnenkort verhuizen. Moet ik het pensioenfonds hierover inlichten?

 
  Waardeoverdracht


Hoe vind ik een vroegere pensioenuitvoerder terug?

 


Ik ben onlangs bij DSM komen werken. Hoe kan ik mijn opgebouwde pensioen bij mijn vorige pensioenfonds laten overdragen naar Pensioenfonds PDN?

 


Ik neem binnenkort ontslag. Kan ik mijn opgebouwde (pre)pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van mijn nieuwe werkgever?