Nieuwsberichten

Publicatie interne notitie Gepubliceerd op: 27-01-2023

In de media wordt gezegd dat het fonds een notitie geheim heeft gehouden. Hiermee wordt een interne notitie van april 2019 bedoeld, met als inhoud een analyse over het verloop van de dekkingsgraad van PDN van 2006 tot en met 2018. De inhoud van de notitie is destijds gedeeld en besproken met relevante interne organen van DSM en PDN. Later zijn de gegevens van deze notitie geactualiseerd en vertaald naar een presentatie, die wij hebben gedeeld met de VDP (de vereniging van DSM Gepensioneerden), DSM Next (de organisatie van jongere DSM medewerkers) en sociale partners van DSM.
We hebben de notitie niet met u gedeeld. Niet omdat we iets te verbergen hebben, maar simpelweg omdat een “technische” interne notitie daarvoor niet bedoeld en geschreven is. Nu er zoveel commotie is ontstaan over deze notitie, hebben we besloten om de notitie alsnog op onze website te plaatsen, zodat u als deelnemers er kennis van kunt nemen en wij eventuele zorgen bij u weg kunnen nemen. Om u te helpen de notitie te doorgronden, hebben we er ook een toelichting bij geplaatst.

PDF.jpg (26 KB) PDF.jpg (26 KB) PDF.jpg (26 KB)
Toelichting dekkingsgraadverloop PDN 2006 t/m 2018 Toelichting notitie april 2019

Premiesjabloon wettelijk vereiste premie 2006-2010Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......