Nieuwsberichten

Bestuurswissel bij PDN Gepubliceerd op: 02-03-2023

Afscheid Rein Pikaart en welkom Arie Sonneveld

Pikaart Rein- cropped.jpg (128 KB)Rein Pikaart, bestuurslid van PDN namens de pensioengerechtigden en vicevoorzitter van het bestuur, heeft aangegeven tussentijds te willen terugtreden uit het bestuur. Per 31 maart 2023 sluit hij zijn bestuurslidmaatschap af. Tot die tijd zal er een zorgvuldige overdracht van zijn werkzaamheden plaatsvinden, zowel in het bestuur als in de commissies waarin hij participeerde. Het bestuur respecteert zijn besluit en is Rein de nodige dank verschuldigd voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij het fonds in de afgelopen periode.

Sonneveld Arie_cropped.jpg (1.09 MB)De beoogd opvolger van Rein in het bestuur is Arie Sonneveld. Arie was bij de verkiezingen in 2020 reeds verkozen als kandidaat namens de pensioengerechtigden-geleding. Hij is beschikbaar en gemotiveerd om de ontstane vacature in te vullen. Arie is inmiddels gestart met een gerichte pensioenopleiding voor bestuursleden om bij aantreden op alle aandachtsgebieden over geschiktheidsniveau A te beschikken. Hij is op 23 januari benoemd als aspirant-Algemeen bestuurslid en toehoorder in bestuursvergaderingen en in de commissie Beleggingen. Zodra hij zijn opleiding succesvol heeft afgerond, zal het bestuur hem benoemen als bestuurslid. Nadat vervolgens de Raad van Toezicht van PDN en toezichthouder DNB goedkeuring hebben verleend aan de benoeming, treedt deze formeel in werking.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......