Nieuwsberichten

Earth Day Gepubliceerd op: 22-04-2024

Earth Day 2024.jpg (16 KB)Op 22 april is er weer wereldwijd aandacht voor de bescherming van ons milieu en de planeet. Als we dit niet doen zal klimaatverandering ernstige gevolgen hebben voor onze economie en kwaliteit van leven.

Wist je dat jij met je pensioen ook bijdraagt aan een leefbare wereld? Via verschillende organisaties belegt PDN namelijk in projecten en bedrijven die oplossingen bieden voor uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

PDN staat op een stevige plaats 8 in de ranglijst van meest duurzame en verantwoord beleggers van de 49 grootste pensioenfondsen. We letten bij beleggingsbeslissingen dus niet alleen op wat het oplevert en wat de risico’s zijn, maar kijken ook naar wat de prestaties voor duurzaamheid zijn.

Hard op weg

De meeste mensen kunnen wel raden dat de productie van cement door de hoge CO₂-uitstoot niet bepaald goed is voor het milieu. Om cementklinker (een halffabricaat voor de productie van cement) te maken moet je kalksteen verbranden onder hele hoge temperaturen, tot wel 1400 graden Celsius. Daarbij komt veel CO₂ vrij.

Maar de cementindustrie is onmisbaar voor het bouwen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Gelukkig kijkt men naar hoe de cementproductie groener kan.

Om ook actief bij te dragen aan het verduurzamen van deze industrie investeert PDN via beleggingen bijvoorbeeld in het bedrijf Heidelberg Materials AG. Dit bedrijf heeft als doel om in 2030 de netto CO₂-uitstoot te hebben verlaagd met 47% ten opzichte van 1990. Een ambitieus doel.  

Hoe doen ze dat dan?

  • Door nog meer afvangen, opslaan en hergebruiken van CO₂.
  • Door meer gebruik te maken van duurzaam opgewekte energie.
  • Door te kijken naar andere cementachtige materialen met een veel lagere CO₂.
  • Door te investeren in betere fabrieken en een verlaging van CO₂ op alle onderdelen.

Wil je meer weten over PDN en duurzaam beleggen?

Binnenkort publiceert PDN het uitgebreide Duurzaamheidsverslag over 2023. Daarin lees je over het aangescherpte duurzaamheidsbeleid en de gehaalde doelen en acties.

Meer informatie vind je op de PDN website onder de tegel ‘Duurzaam en verantwoord beleggen’.
Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......