Nieuwsberichten

PDN ondertekent principes voor verantwoord beleggen Gepubliceerd op: 25-05-2020

PDN is in mei 2020 ondertekenaar geworden van de UN Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Met het ondertekenen van deze principes voor verantwoord beleggen verplicht PDN zich om duurzaamheid nog meer te verankeren in zijn beleid en de uitvoering hiervan.

De Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde Naties zijn in 2006 geïntroduceerd als vrijwillige ‘best practice’-normen voor vermogensbezitters en vermogensbeheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met milieu, maatschappij en goed bestuur. In de PRI is een set van 6 richtlijnen opgesteld voor verantwoord beleggen.

PDN zal:

  1. ESG-factoren opnemen in de beleggingsanalyse en het besluitvormingsproces.
  2. zich opstellen als actief eigenaar en ESG-factoren meenemen in het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en in dialoog met ondernemingen.
  3. ondernemingen waarin PDN belegt, vragen om transparant te zijn over ESG-factoren.
  4. aanvaarding en implementatie van de principes binnen de beleggingsindustrie stimuleren.
  5. samenwerken om de principes effectiever te implementeren.
  6. rapporteren over de vooruitgang in het implementeren van de principes.

Meer weten over wat PDN doet aan duurzaamheid, klik dan hier voor het duurzaamheidsverslag 2019.

Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......