Nieuwsberichten

(Her)benoeming bestuursleden: Monique van Heeswijk en Rein Pikaart Gepubliceerd op: 03-02-2021 Monique van Heeswijk.jpg (6 KB)
Op 1 januari 2021 is Monique van Heeswijk-Kuster herbenoemd als bestuurslid van PDN voorgedragen door DSM Nederland. Zij start hiermee haar 3e zittingsperiode als bestuurslid van PDN.

Pikaart Rein.jpg (61 KB)
Rein Pikaart is op 21 januari 2021 benoemd als bestuurslid van PDN namens de pensioengerechtigden. Rein was al aspirant bestuurslid sinds juli 2020.

Wij wensen Monique en Rein veel succes.Jouw mening telt!
PDN Magazine (verschijnt 2x per jaar) lees ik ......