Links

Links 

Hieronder tref je instanties aan die een eigen website hebben. Mogelijk dat je op deze websites meer specifieke informatie kunt terugvinden. Wanneer je op de naam van een van de hieronder vermelde instanties klikt, wordt de website van deze instantie opgestart.

De Belastingdienst 
Op de site van de Belastingdienst vind je informatie voor particulieren, ondernemers, intermediairs en over de Douane.

De Nederlandsche Bank (DNB)
De Nederlandsche Bank (DNB) ziet er op toe dat pensioenfondsen gezond zijn en blijven.

De tijd van je leven
Op deze site kun je alles ontdekken wat je moet weten over je pensioen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Hier vind je informatie over werk, uitkeringen, loon enz. Er is ook veel achtergrondinformatie rondom deze onderwerpen te vinden.

Mijnpensioenoverzicht
Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je, naast je AOW, hoeveel pensioen je hebt en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Hier vind je ook informatie over 'vergeten' pensioenen.

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud)
Het Nibud is in Nederland het kenniscentrum op het gebied van huishoudfinanciën.

Ombudsman Pensioenen
 
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.

Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie behartigt de belangen van Nederlandse pensioenfondsen.

Pensioenkijker
Pensioenkijker.nl is een onafhankelijke, niet commerciële informatiebron op het gebied van pensioenen.

Pensioenregister
De Stichting Pensioenregister is een initiatief van de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen, de pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Rijksoverheid
Informatie van de Rijksoverheid.

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Hier vind je onder meer informatie over wettelijke uitkeringen op grond van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) en de Nabestaandenwet (Anw).

Stichting Pensioenfonds SABIC
Dit is de internetsite van het Pensioenfonds SABIC (SPF).

Wijzer in geldzaken
Wijzer in geldzaken wijst consumenten met vragen over geldzaken de weg naar betrouwbare informatie zonder commercieel doel.

Vereniging Gepensioneerden van DSM (VDP)
VDP behartigt de belangen van iedereen die een pensioen of uitkering van PDN ontvangt.

Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord